PREMIÄR FÖR FILIP OCH MIG

Premiär för skådespelare Filip Alexanderson och mig att framträda tillsammans i adventstid med ett program innehållande textläsning och musik.

Vi arbetade tillsammans i föreställningen Amadeus på Kungliga Dramatiska Teatern 2013-2014,  där Filip har sitt dagliga arbete.

Det är en stor inspirationskälla att arbeta med en skicklig skådespelare!

Alexanderson_Filipmaria_hulthen_s