Barnkammarpolska

Text: Eva Sjöstrand
För unison kör med understämma ad lib och piano.
I denna sång ställs några livsviktiga frågor: Växer kakor? Sjunger stjärnor? Tänker stenar? Och dessa frågor ställs i form av en folkmusikalisk melodi. Utskrivet pianoackomanjemang finns försett med ackordsymboler.
www.gehrmans.se

riksspelman sångerska violinist kompositör