Paradoxa


Text: Kristina S Furberg
En barn- och familjemässa som öppnar för samtal kring paradoxer som vinna eller förlora, stark eller svag, vilse eller funnen osv.
Besättning
3-stämmig kör (S, A, T/B)
Barnkör
Melodiinstrument i C eller Bb samt ackordinstrument

riksspelman sångerska violinist kompositör