Ensembler & Program

I olika ensembler, konstellationer skapas härliga toner och texter allt i antingen lärande eller kärleksfulla syften. Se vidare på de olika ensemblerna.

riksspelman sångerska violinist kompositör