I proudly present

”Vart än du går” som varit slutsåld i många år, men nu utkommer i en andra upplaga(!) i och med årets Rune Lindströmjubileum.

Innehåller mina tonsättningar av Rune Lindström-texter. Gästsolist: Tommy Körberg.

Skivbolag: Gason www.gason.se

Distribution: Naxos www.naxos.com

Andrautgivning2