Jag har gått inunder stjärnor…

Jag fick skaparlust härom dagen och tonsatte 7 st Pär Lagerkvist-dikter. Utanför mitt skaparfönster inspirerades jag av denna vy. Nu lägger jag tonsättningarna ”på lagring” och ser om de kanske utvecklar sig till en fin liten körsvit.

SpillanB2014

Texterna jag valde att tonsätta: Jag har gått inunder stjärnor, Livets ljusa fjärilslek, Det blir vackert där du går, Kärlekens visa, Allt är så underligt fjärran idag, Aftonport, Intet är förgäves

images

Pär Lagerkvist fick Nobelpriset i litteratur 1951