Sysslolös

   
 

Text Bernt Bergström.

Mycket trösterik sång de dagar man inte tycker man presterat tillräckligt…

www.notpoolen.com