Pilgrimsmässan stenens lovsång

 

Text: Kristina Sandgren Furberg
Musik/Arr: Maria Hulthén

Beskrivning
Kring en pilgrims sju nyckelord ; andlighet, frihet, långsamhet, delande, bekymmerslöshet, tystnad och enkelhet har Maria och Kristina Sandgren Furberg skrivit 21 sånger (tre sånger/nyckelord). Musiken är färgad av folkmusik och inspirerad av Taizésången.

Sångerna är mycket lättsjungna och har tilltalande behaglig tonhöjd och de kan sjungas a cappella eller med ackordinstrument till. Tanken är att använda dem som Taizé-liknande omkväden under pilgrimsvandring eller om man önskar infoga dem i mässa då man fritt kan ladda hem agendor från Verbum

Noter
Finns som körhäfte SAB (SATB) eller med endast en melodistämma samt ackordanalys (Församlingshäfte)
www.verbum.se

 


 

Stenens lovsång