Paradoxa

   
 

Text: Kristina S Furberg

En barn- och familjemässa som öppnar för samtal kring paradoxer som vinna eller förlora, stark eller svag, vilse eller funnen osv.

Besättning
3-stämmig kör (S, A, T/B)
Barnkör
Melodiinstrument i C eller Bb samt ackordinstrument