Marias doppräst Bernt Bergström, uppvuxen bland spelmän i Hälsingland har här skrivit texterna och Maria tonsatt i en härlig och omväxlande blandning av traditionell folkmusik till jazzig nattvardsmusik. Ett omdöme om Bernt är att han kan konsten att skapa predikningar som poesi och poesi som predikningar.
Marias musik har recenserats av Thomas Anderberg i Dagens Nyheter:
”Anslaget är lätt, tonen ljus och erinrar ibland om den kultiverade folkton som Benny Andersson ägnar sig åt.”

Slutorden i mässan:
”Ljusets sånger, hoppets sånger
de får aldrig tystna här.
Till hans ära vill vi sjunga,
han – som var och blir och är!”

1. Intåg
2. Introitus
3. Kyrie – Herre hör ropen
4. Gloria – Ära vare Gud
5. Laudamus – För vita snökristaller
6. Credo – Vi tror
7. Tankar om tron
8. Offertorium – Trött på egna ord
9. Sanctus - Helig
10. Agnus Dei – O heliga mysterium
11. Nattvardsmusik – Polska till Mats
12. Benedicamus – Tack för livet
13. Vi tillsammans
14. Uttåg

Medverkande: Maria Hulthén/sång, fiol, Lars Hjertner/sång, fiol, Kören Stämning under ledning av Håkan Fernqvist, Janne Bengtson/tvärflöjt, Benny Bentlöf/fiol, Ann-Marie Josefsson/fiol, Stephan Forkelid/piano, Backa Hans Eriksson/bas, Håkan Landgren/slagverk, Mats Hermansson/näverlur,trombon, barnkör under ledning av Anna Olin.
AWCD-47

Kör- och instrumentnoter samt partitur finns att köpa:
Arnberg och Flodin Musik - www.afmusik.com